Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP:

  • služby BOZP
  • zpracování dokumentace BOZP
  • výkkon osoby způsobilé v prevenci rizik
  • vyhodnocení rizik
  • kurzy odborné způsobilosti v prevenci rizik
  • provádění prověrek dodržování předpisů o BOZP
  • řešení pracovních úrazů
  • návrh pro přidělování osobních ochraných pracovních prostředků (OOPP)
  • zpracování kategorizace prací
  • určení a rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek