Kurzy požární ochrany pořádá naše firma jako odborný garant ve spolupráci s Rožnovským vzdělávacím servisem s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm jako organizačním garantem.

Jedná se o kurzy k získání odborné způsobilosti v oboru požární ochrana podle ustanovení zákona ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Pro získání osvědčení osoby odborně způsobilé v oboru PO (§ 11, odst. (1) zákona o PO) se jedná o třítýdenní kurzy, pro získání osvědčení technika požární ochrany (§ 11, odst. (2) zákona o PO) se jedná o kurz v rozsahu 13 dní. Tyto kurzy jsou zakončeny zkouškou před komisí ministerstva vnitra.

V případě, že účastník kurzu u zkoušek odborné způsobilosti neuspěje, může nadále kurzy námi pořádané bezplatně absolvovat až do úspěšného vykonání závěrečných zkoušek.

Dále jsou pořádány dvoudenní kurzy k vykonávání funkce preventisty požární ochrany, kde je jeden den věnován teoretické přípravě a druhý den praktické přípravě v provozu při zjišťování požárních závad. O absolvování kurzu preventisty PO obdrží účastník písemné osvědčení, aby mohl tuto funkci vykonávat.

V rámci ceny kurzů účastníci obdrží veškeré studijní materiály jak v písemné formě, tak některé i v elektronické podobě. V ceně kurzů je zahrnuto občerstvení a také je zajištěna prodejní výstavka odborné literatury a ukázka počítačových programů pro BOZP a PO.

Přednášky v kurzech jsou zajišťovány z řad odborníků v oboru PO a zaměstnanců hasičských záchranných sborů.

Zmíněné kurzy PO pořádáme vždy v jarním a podzimním termínu, a to v Brně a Praze, přičemž účastníci kurzu OZO (osoba odborně způsobilá v oboru PO) a technik PO první dva týdny absolvují společně, třetí - závěrečný týden (OZO) a 3 dny (technik PO), včetně závěrečných zkoušek účastníků kurzů, je dohodnut s absolventy v průběhu konání kurzu.

Termíny a organizační záležitosti jsou k dohledání na www.rovs.cz